Internet – Právo volby

 

Vážení přátelé,

 

je tomu již přes dvanáct let, kdy se v naší republice počal transformovat systém centrálního plánování v tržní ekonomiku. Tento systém předpokládá existenci monopolních společností za škodlivou z hlediska člověka, který je nucen využívat jejích služeb bez možnosti svobodného a demokratického výběru poskytovatele těchto služeb. Zvláště velké nebezpečí představuje monopol, který ovládá tak vysoce důležitou (téměř klíčovou) část služeb, jakou jsou komunikace.

 

Internet je médium, které v posledních letech (a to navzdory nepříznivým podmínkám ze strany Českého Telecomu) mezi občany České Republiky získalo nejen na obrovské oblibě, ale pro velkou část z nich se stalo jediným reálným prostředkem, jak se dostat k důležitým informacím. Internet se pro občany naší republiky stává prostředkem tak běžným, jako je například rozhlas či televize.

 

Monopol Českého Telecomu vzniknul proto, aby mohla být pevná telekomunikační síť, která byla na počátku devadesátých let ve špatném stavu, rychle a pružně modernizována na standard běžný ve vyspělých západních zemích. To se skutečně stalo, a tím by měl monopol Českého Telecomu zaniknout. Situace je však stále horší. Společnost, jež měla původně za úkol přiblížit naši republiku technické úrovní zemí vyspělých, nás spíše politicky přiblížila časům minulým. Takzvaná „liberalizace na trhu s telekomunikacemi“ se odehrála pouze na úřední úrovni, a uštědřila českým občanům políček do tváře. Ano, nyní se můžeme rozhodnout pro alternativního operátora – avšak v režii Českého Telecomu. Ten totiž profituje i v případě, že využíváme služeb právě alternativních operátorů, což je skutečnost téměř skandální.

 

Český Telecom přerostl v giganta, který v rámci stávajících právních norem může profitovat i v případě, že by sám žádné služby neposkytoval a žil pouze z toho, že spravuje a pronajímá svou síť. Tato skutečnost je vážná a nemá již s pojmem „právní“ či „demokratický“ stát cokoliv společného. Neustálé zdražování služeb Českého Telecomu (prezentované jako zlevňování) je v rozporu s tendencemi v zemích vyspělých, kde se více jak čtvrt století stejné služby zlevňují.

 

Kroky, jakými Telecom v poslední době postupoval proti uživatelům i proti alternativním operátorům (o cílené dezinformační kampani laické veřejnosti nemluvě) dávaly tušit, že  Telecom ze svého svrchovaného postavení nemíní ustoupit. Avšak teprve události poslední doby jasně avizují, že Telecom je ochoten za účelem udržení svého postavení jít až tak daleko, že nejen nerespektuje rozhodnutí kompetentního regulačního orgánu, ale dokonce na něj podal žalobu(!).

 

Více jak poloviční podíl akcií Českého Telecomu byl až do nedávného rozhodnutí vlády ČR vlastněn státem, a tudíž nastala absurdní situace, kdy stát zažaloval sám sebe. Když stát nemůže regulovat chování společnosti, ve které má majoritní slovo, jaká tedy bude situace, až bude Telecom zprivatizován zcela, a tedy zcela v rukou soukromého vlastníka?

 

Nejspravedlivější možností by bylo oddělit veřejnou pevnou telekomunikační síť od Českého Telecomu. Tuto síť by spravoval stát a náklady na správu by rozděloval všem společnostem síť využívajícím. Přestože vláda nedávno rozhodla o prodeji svého podílu v Českém Telecomu věřme, že ještě není pozdě na to, aby vznikly skutečné, ne pouze iluzorní, konkurenční podmínky na našem telekomunikačním trhu.

 

Nás, občany České Republiky, kteří ctíme svobodu a demokracii, šokuje, jak může monopolní a tím také nepřirozená  společnost postupovat proti rozhodnutí legislativních orgánů České Republiky a tímto způsobem šlapat po demokratických principech ukotvených v Ústavě. S touto výzvou obracíme se na patřičné orgány naší legislativy, aby vytvořily výše zmíněným způsobem (či jakýmkoliv jiným) naprosto rovnoměrné podmínky pro všechny společnosti vystupující na našem telekomunikačním trhu a pro všechny poskytovatele služeb sítě Internet a učinily tak zadost právu každého občana této země.

 

 

{Momentálně se pracuje na petičních stránkách  - jakmile budou hotovy, budeme vás informovat. Pokud máte připomínky, náměty či poznámky napiště}